Αρχική Σελίδα Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018
Οι εθελοντές ή οι μη εθελοντές είναι πιο υγιείς;

Οι εθελοντές ή οι μη εθελοντές είναι πιο υγιείς;

Έρευνα που πραγματοποιηθήκε στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης ανέλυσε δεδομένα σχετικά με τον εθελοντισμό, την απασχόληση και την υγεία πάνω από 40.000 Ευρωπαίων πολιτών. Τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο PLOSE ONE, δείχνουν ότι ο εθελοντισμός σχετίζεται με καλύτερα αποτελέσματα στην εργασία και την υγεία.

Ένας εθελοντής είναι τόσο υγιής όσο ένας 5 χρόνια νεότερος μη εθελοντής

Ακόμη και αφότου ελέγχθηκαν άλλοι καθοριστικοί παράγοντες που συνδέονται με την υγεία (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, μετανάστευση, θρησκεία, χώρα προέλευσης), αποδείχθηκε ότι οι εθελοντές έχουν σημαντικά καλύτερη υγεία από τους μη εθελοντές. Η διδακτορική ερευνήτρια Jens Detollenaere αναφέρει: «Η άμεση σχέση μεταξύ του εθελοντισμού και της υγείας είναι υψηλά στατιστικά σημαντική με αποτέλεσμα να αποκλείεται η περίπτωση της σύμπτωσης σε αυτή τη συσχέτιση.»

Εν μέρει εξηγείται από το υψηλότερο εισόδημα των εθελοντών

Όταν οι ερευνητές ανέλυσαν τη συνολική συσχέτιση του εθλοντισμού και της υγείας βρήκαν ότι οι εθελοντές έχουν υψηλότερο εισόδημα από τους μη εθελοντές. Και το υψηλότερο εισόδημα συνδέεται με καλύτερη υγεία. Επομένως, οι εθελοντές είναι υγιέστεροι από του μη εθελοντές. Ο καθηγητής Stijn Baert αναφέρει: «Τα ευρήματα επιεβεβαιώνουν προηγούμενες έρευνες που δείχνουν ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες στο βιογραφικό κάποιου υποψήφου για εργασία τους δίνει τη δυνατότητα να διεκδικούν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως για τους μη γηγενείς.»

Άλλες εξηγήσεις

Οι ερευνητές προβάλλουν τρεις άλλες εξηγήσεις για τη σχέση του εθελοντισμού με την υγεία. Η καθηγήτρια Sara Willems δηλώνει: "Πρώτον, ο εθελοντισμός μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση σε ψυχολογικούς πόρους (όπως αυτοεκτίμηση και την αυτοαποτελεσματικότητα) και κοινωνικούς πόρους (όπως κοινωνική ένταξη και πρόσβαση σε βοήθεια και πληροφόρηση), όπου και τα δύο έχει αποδειχθεί ότι έχουν μια συνολική θετική επίδραση στην υγεία. Δεύτερον, ο εθελοντισμός αυξάνει τη σωματική και γνωστική δραστηριότητα, η οποία προστατεύει την λειτουργική εξασθένιση και την άνοια στην τρίτη ηλικία. Τέλος, η έρευνα των νευροεπιστημών συσχετίζει τον εθελοντισμό με την απελευθέρωση ορμονών φροντίδας που σχετίζονται με τις ορμόνες της ωκυτοκίνης και της προγεστερόνης, που έχουν την ικανότητα να ρυθμίζουν το στρες και τις φλεγμονές."

Μέθοδος

Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίζονται σε στοιχεία από τον έκτο κύκλο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας που διεξήχθη το 2012 και το 2013. Η έρευνα μετρά τις πεποιθήσεις, τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά περισσότερων από 40.000 πολιτών από 29 χώρες της Ευρώπης (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Κόσοβο, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Αλβανία, Ισλανδία, Ισραήλ, Νορβηγία, Ελβετία, Ρωσία και Ουκρανία). Αυτά τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη βοήθεια ενός μοντέλου σύγχρονης παρέμβασης με κύριες μεταβλητές τον εθελοντισμό και την υγείας.

Πηγές: