Αρχική Σελίδα Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018
Εξαρτάται η επαγγελματική μας σταδιοδρομία από τη Συναισθηματική Νοημοσύνη;

Εξαρτάται η επαγγελματική μας σταδιοδρομία από τη Συναισθηματική Νοημοσύνη;

Από την Ψυχολόγο του «Θάλπος Ι» Εύη Τσικρικού

Η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ), σύμφωνα με τον Daniel Goleman είναι συνυφασμένη με την επιτυχία του ανθρώπου στη ζωή.

Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη; Θεωρείται μια ανώτερη ικανότητα από την οποία εξαρτάται στην ουσία το πόσο καλά μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του για να έχει επιτυχία στο επάγγελμά του, μια ευτυχισμένη συντροφική σχέση, ενδιαφέρουσες και στέρεες κοινωνικές επαφές, γενική ευεξία και σε ένα μεγάλο βαθμό ευχαρίστηση στη ζωή. Για να μπορέσουμε να χειριστούμε με λειτουργικό τρόπο τα συναισθήματά μας χρειάζεται να διαθέτουμε οπωσδήποτε τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Αυτοεπίγνωση (self-awareness): αναφέρεται στην επίγνωση των συναισθημάτων, στην αυτοαξιολόγηση, και την αυτοπεποίθηση.
 2. Αυτοέλεγχος (self-regulation): αναφέρεται στην αυτοπειθαρχία, την αυτορύθμιση, την αξιοπιστία, την ευσυνειδησία, την προσαρμοστικότητα, και την καινοτομία.
 3. Κίνητρα συμπεριφοράς (motivation): η τάση προς επίτευξη στόχων, η δέσμευση, η πρωτοβουλία, και η αισιοδοξία.
 4. Ενσυναίσθηση (empathy): η ικανότητα κατανόησης των άλλων, ο προσανατολισμός στην παροχή υπηρεσιών, η ενίσχυση της ανάπτυξης των άλλων, ο σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας.
 5. Κοινωνικές δεξιότητες (social skills): πρόκειται για δεξιότητες επιρροής, επικοινωνίας, ηγεσίας, καταλυτικής δράσης όσον αφορά την αλλαγή, χειρισμός διαφωνιών, καλλιέργεια δεσμών, συνεργασία, ομαδικότητα.

Στο απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον, όλα τα προαναφερθέντα σε συνδυασμό με την κατάλληλη ακαδημαϊκή μόρφωση και την εξειδίκευση, συντείνουν στην εισαγωγή κάποιου στο χώρο εργασίας. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων συχνά εξετάζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη των αιτούντων κατά τη διάρκεια της διαδικασία πρόσληψης. Όσοι διαθέτουν υψηλότερο βαθμό EQ έχουν περισσότερες πιθανότητες να λάβουν μια προσφορά εργασίας.

Η καλλιέργεια της έχει ως αποτέλεσμα την διακεκριμένη επίδοση στο χώρο της εργασίας και λαμβάνεται υπόψιν όταν αναζητείται ένας υποψήφιος για μια διευθυντική θέση. Ειδικά σε επίπεδο θέσεων ευθύνης, η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης ενός διευθυντή μπορεί να βοηθήσει στην επαύξηση της αποτελεσματικότητάς του, αλλά και στην επιβίωσή του στο έντονα ανταγωνιστικό σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Κατά τον Goleman (2000), οι έξι τύποι ηγεσίας, δηλαδή, ο καταπιεστικός, ο οραματιστής, ο ανθρωπιστικός, ο δημοκρατικός, ο καθοδηγητικός, και ο συμβουλευτικός, σχετίζονται άμεσα με τις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Πραγματικά επιτυχημένοι είναι οι ηγέτες που επιδεικνύουν κυρίως το οραματιστικό, το δημοκρατικό, το ανθρωπιστικό και το συμβουλευτικό στυλ, και μάλιστα τα εναλλάσσουν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Γι’ αυτό και κατορθώνουν να δημιουργούν βέλτιστο οργανωτικό κλίμα επιτυγχάνοντας υψηλές αποδόσεις.

Ένας άνθρωπος που κατέχει ηγετική θέση, είναι αποτελεσματικός όταν αναγνωρίζει τις ανάγκες των ανθρώπων που εργάζονται για αυτόν. Όταν οι ανάγκες τους ικανοποιούνται, οι άνθρωποι παρακινούνται να δρουν καλύτερα. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της απόδοσής τους στον τομέα εργασίας τους και κατ΄ επέκταση στην αύξηση της παραγωγικότατης της επιχείρισης. Μπορεί, επίσης, να αναπτύξει ισχυρότερες ομάδες χρησιμοποιώντας τη συναισθηματική ποικιλομορφία των μελών για να ωφελήσει ολόκληρη την οργάνωσή τους.

Σε αντίθεση με τον Δείκτη Νοημοσύνης (IQ), που είτε τον διαθέτουμε είτε όχι, η Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ) μπορεί να καλλιεργηθεί αλλά σημαντική προϋπόθεση είναι να αναγνωρίσουμε τα σημεία στα οποία μειονεκτούμε. Σίγουρα κάποιοι έχουν ανεπτυγμένες μερικές συναισθηματικές δεξιότητες περισσότερο από άλλους, αλλά όπως υποστηρίζει ο Dr. Goleman, το EQ είναι κάτι το οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί, γεγονός αισιόδοξο τόσο για την επαγγελματική μας σταδιοδρομία όσο και για την προσωπική μας εξέλιξη.

Καθώς το EQ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο τρόπο που λειτουργούμε σε όλα τα είδη των διαπροσωπικών μας σχέσεων, θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα σε επόμενο άρθρο.

Πηγές:

 • www.danielholeman.com
 • www.fissaeleni.gr
 • www.edujob.gr
 • www.dasta.ionio.gr
 • www.ciphr.com
 • www.arthra.wordpress.com
 • www.ciphr.com
 • www.emotionalintelligenceatwork.com