Η δική σου καμπάνια

Το ATHENA Crowdfunding έρχεται να δώσει φωνή και βήμα στη δική σου δράση! Κάθε τρίμηνο αναρτάται δημόσια στην πλατφόρμα του προγράμματος πρόσκληση ενδιαφέροντος όπου μπορείς να υποβάλλεις τη δική σου πρόταση που χρειάζεται να έχει κοινωφελή χαρακτήρα. Στόχος μας είναι το πρόγραμμα να αποτελέσει ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για τους δικούς σου σκοπούς.

 

Θεματικοί άξονες προγράμματος

Για την υποβολή της πρότασης σας, η δράση σας χρειάζεται να εμπίπτει σε ένα από τους παρακάτω θεματικούς άξονες. Οποιαδήποτε πρόταση είναι εκτός δεν θα αξιολογηθεί, κατόπιν ενημέρωσης σας.

Υγεία

Υγεία και αλληλεγγύη

«Η υγεία είναι ο πραγματικός πλούτος», Mahatma Gandhi

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση και κατάρτιση

«Η μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά», Σωκράτης

Περιβάλλον

Περιβάλλον

«Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας», Ινδιάνικη παροιμία

Πολιτιστική κληρονομιά

Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς

«Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον πολιτισμό», Μελίνα Μερκούρη

Αθήτισμός

Αθλητισμός

«Ο αθλητισμός σε μαθαίνει να μπαίνεις σε μια διαδικασία προόδου», Σπύρος Γιαννιώτης

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

«Η δημιουργία πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική δικαιοσύνη», Shekar Prabhakar

 

 

Διαδικασία αξιολόγησης και αποτελέσματα

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής δράσεων (να προσδιορίσουμε το χρονικό διάστημα), δύο στάδια αξιολόγησης ακολουθούνται για την τελική επιλογή – αξιολόγηση από το πλήθος και από την επιτροπή των θεσμικών οργάνων του προγράμματος με κριτήρια αξιολόγησης που έχουν ήδη προσδιοριστεί.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος και οι επιλεγμένες δράσεις τίθενται προς χρηματοδότηση.

 

Η δική σου καμπάνια – what’s next?

Στην περίπτωση που η δική σου καμπάνια έχει ψηφιστεί, ακολουθεί προετοιμασία περιεχομένου σε συνεργασία με τον Lead Partner, τον οργανισμό ATHENA. Καθόλη τη διάρκεια της δράσης, παρακολουθείται η χρηματοδότηση μέχρι το στόχο του, καθώς παρακολουθείται και η περίοδος υλοποίησης, παρουσιάζοντας στο κοινό τον απολογισμό δράσης. Σε συνεργασία με τον Lead Partner επικοινωνούνται και δημοσιοποιούνται επίσης και τα αποτελέσματα και οι στόχοι της δράσης.