Ο οργανισμός

Ο οργανισμός ATHENA

Ο οργανισμός ATHENA είναι ένας νέος μη κερδοσκοπικός οργανισμός κοινωφελούς χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2018 και ο οποίος χτίστηκε πάνω στη γνώση και την εμπειρία δώδεκα ετών από τους ανθρώπους με ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στο χώρο των κοινωνικών προγραμμάτων και της ψυχικής υγείας μέσω του φορέα ψυχικής υγείας Θάλπος.

Παρακολουθώντας τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις στη χώρα μας και τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες που αυξάνονται ραγδαία, ο οργανισμός ATHENA στοχεύει στην επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής ενίσχυσης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από την κινητοποίηση των απαραίτητων συνεργασιών, μέσων και πόρων με σκοπό τη συμβολή και συνεισφορά σε διαπιστωμένες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Όραμα και επιδίωξη μας είναι η ουσιαστική αλλαγή στις συνθήκες και στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων με αμεσότητα, σεβασμό και στη σωστή στιγμή.

 

Το πρόγραμμα crowdfunding

Η τεχνολογία στις μέρες μας αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά μέσα επικοινωνίας και προσέγγισης με πρόσβαση στους πολλούς και σε αυτό το σημείο είναι που το πρόγραμμα μας έρχεται να φέρει την αλλαγή καθώς επιδιώκει να συμβάλλει ενεργά σε διαπιστωμένες ανάγκες από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πρόκειται για την online χρηματοδότηση από τον κόσμο που επιθυμεί να στηρίξει κοινωνικούς σκοπούς και δράσεις (campaigns) από δημόσιους, ιδιωτικούς ή μη κερδοσκοπικούς φορείς για την κάλυψη των αναγκών τους ή την επίλυση τους με τρόπο άμεσο και διαφανή.

Οι στρατηγικοί μας εταίροι ενστερνίζονται το όραμα μας και έρχονται να επισφραγίσουν την συνεργασία μας με την υποστήριξη τους, προσπαθώντας από κοινού να αλλάξουμε τις συνθήκες και την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα.

 

Εταιρική διακυβέρνηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού ATHENA αναπτύσσει και ενισχύει το όραμα και την κουλτούρα κάθε δράσης του οργανισμού με κύριο γνώμονα την ακεραιότητα, την συνοχή και την διαφάνεια.