Αρχική Σελίδα Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Ο Οργανισμός «Αθηνά»

Το έργο του «Αθηνά» ξεκίνησε με την ίδρυση δύο Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές διαταραχές, το «Θάλπος Ι», στην Καλαμάτα και το «Θάλπος ΙΙ» στην Αθήνα, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας.

Το «Θάλπος Ι» φιλοξενεί στην πόλη της Καλαμάτας ενήλικες προερχόμενους από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τριπόλεως.

Το «Θάλπος ΙΙ» φιλοξενεί στην περιοχή της Κηφισιάς νεαρούς ενήλικες προερχόμενους από το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η «Αθηνά» επεξέτεινε τις δραστηριότητές της σε θέματα σχετικά με την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, την παιδική μέριμνα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, υλοποιώντας κοινωνικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και Ινστιτούτο Νεολαίας.

Η πρωταρχική μας αποστολή είναι να μπορούμε να απαντάμε με έργο στις καθημερινές και αυξανόμενες ανάγκες στήριξης των Ελλήνων πολιτών. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς προτείνουμε ολοένα και περισσότερες δράσεις και στόχος μας είναι να είμαστε κοντά σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η «Αθηνά» στο Διοικητικό και Οικονομικό Τμήμα της εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης που έχει εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (688/ 17-05-2011) και Σύστημα Διαχείρισης για συγκεκριμένη πράξη με ειδικές προδιαγραφές που έχει εκδοθεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής (3446/ 19-11-2013).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

  • Libera Universita del Teatro Monteriggioni SI - Italy (Coordinator) (url. www.lalut.org)
  • LAG Theaterpädagogik Baden-Württemberg e.V - Germany (url. www.lag-theater-paedagogik.de)
  • Patronatul Judetean al Femeilor de Afaceri din IMM CLUJ - Romania (url. http://www.patronatulfemeilorcluj.ro)
  • Poleski Ośrodek Sztuki Łódź - Poland (url. http://www.pos.lodz.pl )
  • Lothar Tschapka Training & Coaching KG - Austria

 Ο Οργανισμός «Αθηνά» έχει Διαχειριστική Επάρκεια από το 2011.

Μάθε Περισσότερα για εμάς :

Πλαίσιο λειτουργίας
Οργανόγραμμα