top

Γίνε Εθελοντής

gine ethelontis
Γίνε εθελοντής, μπορείς και εσύ να προσφέρεις

Στον ATHENA πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται βαθιά για τον συνάνθρωπο και τον κόσμο γύρω τους, μπορούν να φέρουν την αλλαγή στην κοινωνία μας. Γι’ αυτό, φροντίζουμε ο εθελοντισμός να πλαισιώνει κάθε μας δράση.

Αναπτύσσουμε δράσεις σε επτά κοινωνικούς πυλώνες, σημαντικούς για τη ζωή των ανθρώπων:

 • υγεία
 • εκπαίδευση
 • κοινωνική μέριμνα
 • περιβάλλον
 • πολιτισμός
 • αθλητισμός
 • κοινωνική επιχειρηματικότητα

Σκοπός των δράσεων μας είναι:

 • η ενίσχυση της Κοινωνίας Πολιτών
 • η παροχή άμεσης, ανθρωπιστικής δράσης
 • η υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων
 • η προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας

Ο Οργανισμός έχει πανελλαδική εμβέλεια. Το κοινό των δράσεων μας αφορά φορείς της Κοινωνίας Πολιτών και ωφελούμενους των επτά πυλώνων κοινωνικών δράσεων που αναπτύσσουμε, με έμφαση στην οριζόντια υποστήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, σε κάθε έκφανση της ζωής.

Επιπλέον, ο ATHENA αναπτύσσει καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού μέσα από τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας τους (website, social media), επιδιώκοντας την ανάδειξη σημαντικών κοινωνικών θεμάτων στο δημόσιο λόγο και την ενίσχυση του διαλόγου για την επίλυση τους.

Τι σημαίνει εθελοντισμός στον ATHENA Organization;

Οι εθελοντές μέσα από την υποστήριξη των δράσεων μας έχουν τη δυνατότητα:

 • προσφοράς σε κοινωνικές δράσεις της επιλογής τους
 • απόκτησης πολύτιμων εμπειριών από την υποστήριξη ανθρώπων και κοινωνικών αναγκών
 • ανταλλαγής ιδεών και απόψεων σε ένα περιβάλλον ελεύθερο και ασφαλές
 • ανάπτυξης των προσωπικών τους ικανοτήτων
 • γνωριμίας και συνεργασίας με ανθρώπους που ενδιαφέρονται βαθιά για τον συνάνθρωπο και τον κόσμο

Με σεβασμό στην ανιδιοτελή προσφορά των εθελοντών προσφέρουμε:

 • ασφαλές & ελεύθερο περιβάλλον κοινωνικής δράσης
 • ενημέρωση, υποστήριξη και καθοδήγηση για τις εθελοντικές ενέργειες που αναλαμβάνουν
 • προσωπικό πλάνο εθελοντικές προσφοράς, αναλόγως των ενδιαφερόντων και της διαθεσιμότητας του κάθε εθελοντή
 • ελεύθερη έκφραση και ανάληψη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της ομάδας

Από τους εθελοντές μας αναζητούμε:

 • σεβασμό της φιλοσοφίας, των αξιών και των κανόνων λειτουργίας του Οργανισμού
 • συνέπεια και υπευθυνότητα σε ότι αναλαμβάνουν
 • ομαδικότητα και συνεργασία
 • ουσιαστική διάθεση για προσφορά και υποστήριξη των κοινωνικών σκοπών του Οργανισμού

Ενημερώσου για τις δυνατότητες εθελοντικής προσφοράς στον Οργανισμό και γίνε και εσύ μέρος της αλλαγής!

Εθελοντές Συντάκτες

Στο πλαίσιο της κοινωνικής καμπάνιας #κάνετοκαλό, αξιοποιούμε τα ψηφιακά μέσα του Οργανισμού (website, social media) για να μοιραστούμε ιστορίες ανθρώπων και φορέων οι οποίες εμπνέουν και αξίζει να τις κρατήσουμε. Μοιραζόμαστε θετικά νέα, πρωτοβουλίες, λύσεις και έρευνες για κάθε πτυχή της κοινωνίας, από την Ελλάδα και διεθνώς, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Οι Εθελοντές Συντάκτες αναλαμβάνουν την δημιουργία περιεχομένου για τα ψηφιακά μέσα του Οργανισμού σχετικά με τη θεματολογία της κοινωνικής καμπάνιας #κάνετοκαλό.

Η υποστήριξη τους αφορά:

 • Online αναζήτηση θεματολογίας
 • Διεξαγωγή συνεντεύξεων ή ρεπορτάζ
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δράσεις της Κοινωνίας Πολιτών
 • Συγγραφή σύντομων άρθρων
 • Επιμέλεια ενημερωτικού newsletter

Αναζητούμε οι Εθελοντές Συντάκτες να έχουν δυνατές ικανότητες στον γραπτό λόγο, ευχέρεια στη διαχείριση ψηφιακών μέσων (website, social media, newsletter campaigns κλπ), καθώς και επικοινωνιακές δεξιότητες. Προηγούμενη εμπειρία θα εκτιμηθεί, χωρίς να είναι όμως απαραίτητη.

Διάρκεια απασχόλησης: Ευελιξία χρόνου, περίπου 3 ώρες την εβδομάδα

Γλώσσα: Ελληνικά και Αγγλικά

Τοποθεσία: Online-Remote, κατά περίπτωση Onsite εφόσον πρόκειται για ρεπορτάζ ή συμμετοχή σε εκδήλωση

Εθελοντές Άμεσης Υποστήριξης

Στο πλαίσιο της κοινωνικής καμπάνιας #κάνετοκαλό, καταγράφουμε κοινωνικές ανάγκες από κάθε γωνιά της Ελλάδας & επιδιώκουμε την κάλυψη βασικών αναγκών, σε συνεργασία με εταιρείες κοινωνικά υπεύθυνες, οι οποίες επιθυμούν να υποστηρίξουν, οικονομικά ή σε είδος, τρέχουσες ανάγκες.

Οι Εθελοντές Άμεσης Υποστήριξης αναλαμβάνουν την επικοινωνία με κοινωνικούς φορείς και την καταγραφή των τρεχουσών αναγκών τους, και στη συνέχεια την ενημέρωση κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών και πιθανούς υποστηρικτές για τις σχετικές ανάγκες υποστήριξης.

Η υποστήριξη τους αφορά:

 • τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με κοινωνικούς φορείς
 • καταγραφή προφίλ και αναγκών των κοινωνικών φορέων
 • τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με πιθανούς υποστηρικτές
 • τήρηση αναφορών και ενημέρωση υπευθύνων

Αναζητούμε οι Εθελοντές Άμεσης Υποστήριξης να έχουν δυνατές ικανότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο, καθώς και ευχέρεια στη διαχείριση προγραμμάτων (Word, Excel, Email).

Διάρκεια απασχόλησης: Ευελιξία χρόνου, περίπου 5 ώρες την εβδομάδα

Γλώσσα: Ελληνικά

Τοποθεσία: Online-Remote για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και reporting, Onsite στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού για τηλεφωνικές επικοινωνίες

Εθελοντές Δικτύου Υποστηρικτών

Επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός δικτύου υποστηρικτών (δωρητές, χορηγοί, φορείς χρηματοδότησης) των σκοπών και των δράσεων μας, και από κοινού να μετουσιώνουμε το όραμα του Οργανισμού για βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που ζουν στην Ελλάδα, σε πράξη. Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε πιθανούς δωρητές και χορηγούς για τον Οργανισμό και τις δράσεις μας, καθώς και να διερευνήσουμε δυνατότητες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

Οι Εθελοντές Δικτύου Υποστηρικτών αναλαμβάνουν την επικοινωνία με θεσμικούς δωρητές, κοινωνικά υπεύθυνες και ενεργές εταιρείες, φορείς χρηματοδότησης και φίλους-υποστηρικτές του Οργανισμού.

Η υποστήριξη τους αφορά:

 • αναγνώριση και επικοινωνία με πιθανούς υποστηρικτές
 • προγραμματισμός και συμμετοχή σε συναντήσεις με υποστηρικτές
 • συγγραφή προτάσεων υποστήριξης
 • αναφορές διαφάνειας και απόδοσης πόρων
 • διοργάνωση και συμμετοχή σε fundraising activations

Αναζητούμε οι Εθελοντές Δικτύου Υποστηρικτών να έχουν δυνατές ικανότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο, καθώς και ευχέρεια στη διαχείριση προγραμμάτων (Word, Excel, Email).

Διάρκεια απασχόλησης: Ευελιξία χρόνου, περίπου 5 ώρες την εβδομάδα

Γλώσσα: Ελληνικά και Αγγλικά

Τοποθεσία: Online-Remote για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και reporting, Onsite στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού για τηλεφωνικές επικοινωνίες ή συναντήσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

   

  Επικοινωνία

  ATHENA Organization

  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία.