Αρχική Σελίδα Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Ίδρυση και λειτουργία δύο Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

Πρόκειται για Μονάδες υψηλού βαθμού προστασίας και φροντίδας που λειτουργούν μέσα στις τοπικές κοινωνίες και φιλοξενούν άτομα με χρόνιες ψυχικές διαταραχές, που κατά το παρελθόν διέμεναν στα ψυχιατρικά νοσοκομεία.

Περισσότερα...

Project "Against Exclusion"

Το Project "Against Exclusion" είναι μια Εκπαιδευτική Σύμπραξη μεταξύ έξι οργανισμών, από έξι διαφορετικές Ευρωπαικές χώρες, που δραστηριοποιούνται κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσα από τη συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών έχει ως στόχο την ενεργοποίηση κοινωνικά και πολιτισμικά αποκλεισμένων ομάδων.

Περισσότερα...

ΘΡΙΑΣΙΑ - Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση

Νοέμβριος 2013 (σε εξέλιξη)

Συντονιστής εταίρος στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΙΑ-Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση», φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής

Περισσότερα...

Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας

Η «Αθηνά» σε συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της ανεργίας μέσα από την υλοποίηση των παρακάτω Πράξεων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Περισσότερα...

Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των ΜΚΟ- Κύκλος Ά

Το πρόγραμμα περιλάμβανε την πραγματοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων γυναικών στους ακόλουθους τομείς

Περισσότερα...