Αρχική Σελίδα Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

ΘΡΙΑΣΙΑ - Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση

Νοέμβριος 2013 (σε εξέλιξη)

Συντονιστής εταίρος στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΙΑ-Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση», φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής

Περισσότερα...

Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας

Η «Αθηνά» σε συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της ανεργίας μέσα από την υλοποίηση των παρακάτω Πράξεων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Περισσότερα...