Αρχική Σελίδα Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Project "Against Exclusion"

Το Project "Against Exclusion" είναι μια Εκπαιδευτική Σύμπραξη μεταξύ έξι οργανισμών, από έξι διαφορετικές Ευρωπαικές χώρες, που δραστηριοποιούνται κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσα από τη συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών έχει ως στόχο την ενεργοποίηση κοινωνικά και πολιτισμικά αποκλεισμένων ομάδων.

Περισσότερα...

Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των ΜΚΟ- Κύκλος Ά

Το πρόγραμμα περιλάμβανε την πραγματοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων γυναικών στους ακόλουθους τομείς

Περισσότερα...

Play & Learn on Mental Health

Το “Play & Learn on Mental Health” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση», που διαχειρίζεται η Εθνική Υπηρεσία του Ινστιτούτου Νεολαίας.

Περισσότερα...