Το πρόγραμμα μας

Το crowdfunding (ή αλλιώς συμμετοχική χρηματοδότηση) αποτελεί μια απλή και διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική χρηματοδότησης, όπου κάθε πολίτης, εταιρεία, φορέας και γενικώς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ανάλογα με τις δυνατότητες του, μπορεί να συνεισφέρει με χρήματα, στη στήριξη ποικίλλων πρωτοβουλιών και δράσεων (campaigns).

Στόχοι του προγράμματος μας είναι οι εξής:

  • η υποστήριξη δράσεων και πρωτοβουλιών για κοινωφελείς και αναπτυξιακούς σκοπούς
  • η κινητοποίηση πόρων από ιδιώτες και νομικά πρόσωπα
  • η ανάδειξη αναγκών και καινοτόμων κοινωνικών δράσεων από κάθε γωνία της Ελλάδας
  • η υλοποίηση κάθε κοινωνικής δράσης με διαφάνεια και λογοδοσία.

 

Οργανωτική δομή

Η οργανωτική δομή περιλαμβάνει ένα πλαίσιο συνεργαζόμενων φορέων όπως κοινωφελή ιδρύματα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δομές κοινωφελών μη κερδοσκοπικών σκοπών, επιχειρήσεις, ενώσεις συλλογικοτήτων οι οποίοι είναι οι στρατηγικοί εταίροι που συνεισφέρουν την τεχνογνωσία τους, τις υποδομές και οικονομικούς πόρους. Ο οργανισμός ATHENA αποτελεί τον Lead Partner και πλαισιώνεται από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας του προγράμματος που αποτελούν και βασικές αρχές λειτουργίας του καθώς και από επιτροπές στρατηγικής και διαχείρισης. Οι φορείς υλοποίησης και γενικότερα οι υποστηρικτές αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο για την υλοποίηση των δράσεων.

 

Θεματικοί άξονες προγράμματος

Το ATHENA Crowdfunding προωθεί προς χρηματοδότηση από το πλήθος, δράσεις που εντάσσονται στους παρακάτω άξονες:

Υγεία

Υγεία και αλληλεγγύη

«Η υγεία είναι ο πραγματικός πλούτος», Mahatma Gandhi

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση και κατάρτιση

«Η μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά», Σωκράτης

Περιβάλλον

Περιβάλλον

«Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας», Ινδιάνικη παροιμία

Πολιτιστική κληρονομιά

Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς

«Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον πολιτισμό», Μελίνα Μερκούρη

Αθήτισμός

Αθλητισμός

«Ο αθλητισμός σε μαθαίνει να μπαίνεις σε μια διαδικασία προόδου», Σπύρος Γιαννιώτης

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

«Η δημιουργία πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική δικαιοσύνη», Shekar Prabhakar

 

Πυλώνες εμπιστοσύνης

Για την αμερόληπτη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος, οι κύριες αρχές μας βασίζονται στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στην παρουσίαση κάθε
αποτελέσματος που προκύπτει από τις  προτεινόμενες καμπάνιες και από τις υλοποιημένες δράσεις.

 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Χτίζουμε την εμπιστοσύνη υιοθετώντας δυναμικές πρακτικές λογοδοσίας μεταξύ των μελών του προγράμματος (εταίροι, όργανα διοίκησης, προσωπικό, εθελοντές),των φορέων υλοποίησης, των δωρητών, των ελεγκτικών οργάνων, της κοινωνίας των πολιτών και της κοινής γνώμης. Υπευθυνότητα μας η αποτελεσματικότητα, η οργανωτική αξιοπιστία και η νομιμότητα των δράσεων του προγράμματος.

Οι πρακτικές λογοδοσίας που διέπουν το πρόγραμμα έχουν σημείο εκκίνησης την ανοικτή επικοινωνία και τη διαφάνεια. Με την εξέλιξη του προγράμματος και την συμμετοχή περισσότερων ενδιαφερόμενων μερών σταδιακά (Στρατηγικοί Εταίροι, Φορείς Υλοποίησης, δωρητές, εθελοντές κ.λπ.) προβλέπεται η περεταίρω ανάπτυξη των πρακτικών λογοδοσίας και η υιοθέτηση μιας δυναμικής προσέγγισης, η οποία θα περιλαμβάνει τη λογοδοσία σε διαφορετικές κατευθύνσεις-αποδέκτες αναλόγως του περιεχομένου που τους ενδιαφέρει. Επιπλέον, στόχος μας είναι αξιοποίηση της τροφοδότησης που θα λάβουμε από τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να προσαρμόσουμε, βελτιώσουμε, επεκτείνουμε τις πρακτικές λογοδοσίας σύμφωνα με τις προτάσεις και τις ανάγκες τους.

Σκοπός μας είναι να καταστήσουμε τις πρακτικές λογοδοσίας αναπόσπαστο και ζωντανό μέρος του προγράμματος, το οποίο θα συμβάλλει στη διαρκή βελτίωση των καθημερινών επιχειρησιακών εργασιών μας και τελικά θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο.

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Δεσμευόμαστε για την λειτουργία του προγράμματος με ανοικτό πνεύμα, ειλικρίνεια και διαφάνεια. Επικοινωνούμε ανοικτά και θέτουμε στη διάθεση του κοινού τεκμηρίωση σχετικά με το όραμα και τις αξίες μας, την διακυβέρνηση, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα, την οικονομική απόδοση.

Η άμεση και εύκολη πρόσβαση του κοινού στα στοιχεία τεκμηρίωσης του προγράμματος επιτυγχάνεται με τη δημόσια ανάρτηση εγγράφων, πληροφοριών και αναφορών αναφορικά με τον οργανισμό ATHENA, τους Στρατηγικούς Εταίρους, το πρόγραμμα στο σύνολο του, τους Φορείς Υλοποίησης, τις χρηματοδοτούμενες δράσεις, τους δωρητές.

Η αρχή της διαφάνειας δίνεται στον χρήστη της πλατφόρμας με άμεσο τρόπο μέσα από:

  • Το υλικό τεκμηρίωσης που αναρτάται στο … (μήπως να γίνει μια σελίδα ή όπου μπει το σχετικό υλικό, θα πρότεινα να είναι συγκεντρωμένο κάπου ως accountability system και να υπάρχουν κατηγορίες)
  • Τον live μετρητή χρηματοδότησης ανά δράση
  • Το ιστορικό δωρεών
  • Τις αναφορές υλοποίησης ανά χρηματοδοτούμενη δράση

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΡΩΝ

Σεβόμαστε τη δεοντολογία της χρηματοδότησης κοινωνικών σκοπών (ethical fundraising) και κάνουμε πράξη το δικαίωμα των δωρητών στην ενημέρωση για το πώς αξιοποιούνται οι δωρεές τους. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των δράσεων που χρηματοδοτούνται κατά την εξέλιξη τους, αναδεικνύοντας την κοινωνική αξία των πόρων που αποδίδονται.

Δημοσιοποιούμε και διαδίδουμε τα αποτελεσμάτων των χρηματοδοτούμενων δράσεων μέσα από τις αναφορές υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τα τεκμήρια δράσης (συμφωνητικά, παραστατικά), φωτογραφίες και βίντεο αποτελεσμάτων, συνεντεύξεις.